Flere medier bragt en historie om at Gribskov Kommune har brugt et konsulentfirma som ejes af en kommunal chef. Meget tyder dog på at medierne er rendt med en halv vind. News4you2  forsøger her at afdække, hvad der er op og ned. 

Forhistorien om det store udbud i Gribskov

I 2013 står Gribskov Kommune overfor valget mellem konkurrenceudsætte af næsten alle opgaver på ældre-og sundhedsområdet eller trække dem hjem. Gribskov Kommune vælger at konkurrenceudsætte opgaverne, som dengang har en samlet værdi  til ca. 300 mio. kr. pr. år, og har direkte indflydelse på ca. 2000 borgeres dagligdag.

Udbuddet deles af styringsmæssige årsager i 9 delaftaler, men et er at dele det op, noget andet er at lave udbuddet.  Gribskov står  nemlig i den situation at den som kommune har behov for juridiske og indkøbsmæssige kompetencer så opgaven kan løses kvalitetsmæssigt som det efterspørges af politikerne. I den sammenhæng laver kommunen aftale med bl.a. det lille firma De4vinde, hvis direktør Steen Houmark tidligere har været ansat i kommunen og hvis kone nu er ansat i kommunen. Det medføre en klar inhabilitetsudfordring for kommunen. - Det vender vi tilbage til.

Malurt i bægeret for Danmarks bedste udbud

Resultatet af  mange måneders arbejde bliver at udbuddet i Gribskov kommune i  april 2014 bliver kåret som Danmarks bedste udbud, men der er malurt i bægeret. En tidligere medarbejder er gået til DR med en halv historie om at der foregår noget lusk i kommunen. DR er dengang i gang med at lave en dokumentar om kapitalfondenes investeringer i velfærds Danmark og ser muligheden for at sætte lus i skinpelsen i mønsterkommunen ved at spørge Borgmesteren om han kendte til at Steen Houmark var gift med en ledende medarbejder i kommunen og dermed habilitetsudfordringen. Borgmesteren svare benægtende og så kommer Steen Houmark og hans kone i mediernes søgelys

Habilitet er ikke en konstant

For at forstå hvad det drejer sig om, har vi set lidt på begrebet habilitet.

Juridisk operere man med begreberne generel og konkret inhabilitet. Det er det sådan med inhabilitet at det opstår når der er økonomiske eller relationelle interesser

  • Ved ægteskabet mellem to personer er der klare økonomiske og relationelle interesser.
  • Ved anparter i et selskab er der klare økonomiske interesser, men ikke nødvendigvis relationelle interesser.

Du kan i udgangspunktet ikke være mere eller mindre inhabil. Enten har du fx økonomiske og. eller relationelle interesser der gør dig inhabil i en sag eller også har du ikke.

 Ægteskabet smelter relationer og økonomi sammen

Ægteskabet er samfundsmæssigt en økonomisk og relationel institution, hvor relationer og økonomi smelter sammen som i ingen andre sammenhængen. Det er nemlig således at en ægtefæller ifølge skattelovgivningen  kan overføre deres formue til hinanden uden skattemæssig beregning. Derved kan et ægteskab give anledning til den stærkeste form for inhabilitet, fordi du både har relationen, men også har den økonomiske interesse.

Det betyder at Steen Houmark`s kone fra start var inhabil alene fordi hun var gift med Steen Houmark. Her bemærkes, at hun ikke bliver mere inhabil fordi de sammen har et anpartsselskab.

Gribskov kommune giver selv historien om inhabilitet til Avisen

Historien om inhabilitet i det store udbud i Gribskov når medierne forud for DR`s dokumentar, idet Frederiksborg Amts Avis bringer en artikel onsdag d. 12 november under overskriften "Kommunal chef tjente på konsulentopgave" Baggrunden for artiklen er et interview med Borgmesteren Kim Valentin. Det er et interview som kommunen selv har foranlediget formidlingen af til  Frederiksborg Amts Avis og her forklare man at man stoppede samarbejdet med De4Vinde, da man i marts måned konstatere at en kommunal chef var medejer af De4vinde som havde dele af rådgivningsopgaven .

Kommunens ledelse kendte til inhabiliteten i hele udbuddet

Vi har forsøgt at få en udtalelse fra direktøren af De 4 Vinde. Han er ikke meget for at udtale sig, da han mener at sagen allerede har skadet hans virksomhed nok. Han indvilliger, dog at besvare vores spørgsmål mod at han kender dem på forhånd.

Gribskov rekrutterede De4Vinde fordi man havde behov for kompetencerne

"I 2012 hyre direktionen i Gribskov mig  til det store udbud. Baggrunden er behovet for de nødvendige kompetencer for at gennemføre udbuddet og jeg havde erfaring med at lave udbud af velfærdsydelser siden 1997. Kommunen kendte desuden min måde at arbejde på, da jeg dels havde været ansat som chef  indtil 2008. dels har løst en lang række opgaver siden 2009;" udtaler Steen Houmark

Det vil sige at direktionen vidste at du på det tidspunkt var gift med en ledelsesperson i kommunen? - Ja det vidste man godt - Det vidste hele projektgruppen og det politiske udvalg, men i medierne fremstår det nu som en overraskelse.

Det var kendt at kommunal chef ejede De4Vinde

I 2012 var Habilitetsudfordring, således kendt inde i forvaltningen da I startede det store udbud, men kendte man også til at de kone ejede en del af jeres virksomhed?

"De4vinde er stiftet i 2004 til et fritidsformål og blev fra 2009 min platform for at drive rådgivningsvirksomhed. - Men ja det har altid været et åbent element når min kone eller jeg har søgt job at vi har haft dette firma sammen"

Hvordan åbent? "Det har stået i vores jobansøgninger, så det har ikke været nogen hemmelighed. Formelt ligger den slags jo i en personalesag, og der vil de skiftende ledelser jo have adgang til de oplysninger"

Nogen skal jo have skylden

Alligevel har medierne tegnet et billede af at kommunen ikke vidste, at du og de kone ejede jeres virksomhed, hvordan forklare du det?

"Det er her, at jeg mener, at nogen har været særlig gode til at tegne et billede som langt fra ligner virkeligheden og samtidig dygtige til at få en politiker til at stå frem og bekræfte at det er virkeligheden?"

Hvem er den nogen?

"Jeg har en oplevelse af at kommunikationsfolk og journalister er dygtige til at give deres historier den drejning, de selv ønsker eller deres ledelse bestiller dem til, så her er "nogen" flere professionelle der spiller sammen i en jamsession, hvor målet er henholdsvis, den grumme historie (medierne) eller damage control (Kommunen), men effekten er den samme. - Nogen dør."

Projektorganiseringen håndterede habilitetsudfordringen

Når nu kommunens ledelse kendte til habilitetsudfordringen, hvordan blev den så håndteret? "Velovervejet vil jeg sige" og Steen Houmark fortsætter "Habilitetsudfordringen blev bl.a. håndteret via den projektorganisering som kommunen lagde til rette, hvor bl.a. bestilling af opgaver og betaling alene var en kommunikation mellem mig og projektchefen, der var en del det øverste chefniveau i kommunen.

Du blev altså aldrig bestilt til nye opgaver i udbuddet af den kone? "Nej og det kan dokumenteres"

Men dig og din kone I arbejdede fagligt sammen omkring opgaver direktionen havde bestilt dig til, er det rigtig forstået?

"Ja og nej. Der var tale om parallelle spor. Det udbudsfelt min kone er ansat på (delaftale 9) blev projektledelsesmæssig håndteret af hende, med reference til projektchefen, hvor resten af udbuddet blev ledet af mig ligeledes med reference til projektchefen. - Men det er klart at det var nødvendig at koordinere på tværs. Så jo vi havde et samarbejde."

På basis af et intern notat fra kommunen forstår News4you2 at kommunen og KL ikke finder at der har været et habilitetsproblem ved at Steen Houmark og hans kone arbejde sammen, når man havde organiseret sig som man havde.

Sengen eller livet

I maj 2013 lige før Gribskov udsender udbudsbekendtgørelsen ud så sker der noget. Kan du fortælle om det?

"Jeg bliver alvorligt syg, (får tilbagefald af en alvorlig sygdom). Det sætter livet i perspektiv, men det er alene mit valg, at jeg vælger at arbejde videre, da jeg ved jeg heles mere af det jeg laver end ved at gemme dig i en seng med en diagnose.

Er der nogen som bemærker det i kommunen?

Ja et godt stykke inde i forløbet så har jeg ikke så meget hår, men det er der jo mange mænd der ikke har"

I gør også noget andet? "Ja fordi vi ikke har fælles børn omlægger vi ejerforholdene i De4vinde, som herefter ikke er ejet af mig eller min kone, men et holdingselskab"

En whistleblower løber med en halv vind

Hvilken betydning får det, at I lægger ejerkonstruktionen om.

"I Januar 2014 tiltræder en ny sundhedschef, som angiveligt siger op efter 6 ugers ansættelse med begrundelse i at fordi min kone og jeg sammen ejer de4vinde og der foregår noget fusk i kommunen"

Er det ikke en meget berettiget antagelse. Medarbejderen kender jo ikke til fortiden og din kones personalesag, hvor der står at hun er aktiv i De4Vinde.

"Det kan du sige, men habilitetsudfordringen var alment kendt og håndteret af projektorganisationen. - Det tragikomiske ved den sag er at hverken, whistelbloweren, DR eller kommunen formår at afdække ejerkonstruktionen, hvor min kone og jeg altså på det tidspunkt ikke ejer De4Vinde"

Det virker jo barokt, hvad er årsagen til det? "Det ved jeg ikke, virk.dk er jo ikke så vanskelig at anvende, men man kunne også bare have henvendt sig til mig og det gjorde man ikke før billedet ligesom var tegnet i pressen"

DR Teaser tegner et billede af  en kommune med rod

Gribskov kommune går offensivt ud i pressen for at modvirke DR`s teaser op til dokumentarudsendelsen d. 17 november om kapitalfondenes virke i Gribskov, hvad sker der konkret?

"Frederiksborg Amts Avis tegner et udokumenteret billede af en rodet kommune, hvor man har købt en rådgivningsvirksomhed, der ejes af en forvaltningschef, samtidig med at manden skovler penge ind"

Hjælper det på noget

"I et kommunalt perspektiv formår kommunen at få lagt afstand til sagen og håndteret de lokale politiske spændinger, men man får samtidig udstillet min virksomhed og  min kone ved at sige, Undskyld - Det vidste jeg ikke og det må ikke ske igen. Så reelt slagter man dels en virksomhed og dels en medarbejde i kommunen."

Kommunens ære blev forsøgt reddet af offensiv mediestrategi

Kommunen skriver i et internt notat at man bl.a. gjorde dette for at beskytte konsulent og medarbejder, hvordan hænger det sammen med din oplevelse?

"Set udefra er  kommunalpolitiske handlinger irrationelle, men i et forvaltningsmæssigt og politisk perspektiv har man forsøgt at redde kommunens ære ved at ofre et par bønder. Det interne papir repræsentere blot den historie man efterfølgende vil fortælle" 

I gabestok fordi man lavede et godt stykke arbejde

Er du bitter?

Bitter er et forkert ord - Jeg er skuffet, jeg har lagt rigtig meget tid i den kommune også for andet end penge. Så jeg er skuffet fordi jeg blev hængt til tørre i en gabestok, hvor man  bagefter forsøger at kommunikere at det var for at beskytte mig og min kone. Det er bare ikke godt nok

Først ris og så ros

Direktøren skriver i sit nyhedsbred  at der ikke er tale om en skandale. Det vil sige der var ikke begået nogen fejl og at du og din kone gjorde et fantastisk stykke arbejde, hvordan hænger det sammen med at I kommer en gabestok. Er det almindelig praksis i en kommune?

Jeg vil ikke kommentere den logik der ligger bag, at man først hænger mit firma udokumenteret til tørre i offentligheden og derefter internt pointere at der ikke er sket noget ulovligt og roser min indsats. Jeg ved, at jeg gjorde mit arbejde godt, men jeg bliver jeg jo ikke lykkelig af at få smæk i pressen, og derefter få ros på kommunens interne linier for et fantastisk arbejde.

Ja kommunen fik jo prisen for Danmarks bedst udbud, har du nogle kommentarer til det?

"Jeg oplever at der har været for lidt fokus på produktet, som jeg rent faktisk ved er ganske godt når jeg selv skal sige det"

Et sorteperspil

Vil du lave en tilsvarende aftale med en ny kommune  en anden gang?

"Det er et hypotetisk spørgsmål som ikke bliver aktuelt, da jeg jo kun har en kone og ikke har planer om aftaler med Gribskov kommune, men jeg vil ikke afvise, at jeg vil lave perspektivrige aftaler med en anden kommune, for jeg tror rent faktisk at processen i Gribskov gav mig livet tilbage.

Hvad tænker du om processen i medierne

"Det er som at møde klædt på til holdsport og så spiller de alle sammen sorteper og her har nogen så formået at tegne et meget grimt og usandt  billede af mig og min kone og bagefter hedder det sig at det var for at beskytte os.

Dårligt spin og kommunikationsmæssige quickfix

Hvordan er det at befinde sig i sådan en proces?

Når jeg ser tilbage på forløbet, har jeg en klar fornemmelse af at der har siddet nogle journalister og spindoktorere der meget elegant orkestere forskellige kilder, med henblik på enten at finde en kommunal ansvarlig eller få en person hængt ud i den ramme der var tegnet på forhånd.

Jeg har i processen tit tænkt på et af DR`s gamle dokumentarprogrammer "Hængt ud på forsiden" hvor en journalist på Dagbladet Information udokumenteret kæder ting sammen så en enkelt person mister job og karriere.

Omkostningerne

Har det haft konsekvenser for din virksomhed at du blev hængt ud?

"Ja, fra det øjeblik DR begynder at stille spørgsmål i oktober reducere flere af mine kunder interessen og det accelerere da Frederiksborg Amts Avis pga. kommunens offensive medie strategi skriver om sagen"

Hvordan ser det ud nu?

"Som min gamle far altid siger - Rejst dig op og find på noget nyt"

Er det så det de4vinde gør?

"Ja vi har gang i noget nyt - naturligvis.