Spin, løgn og manipulation har eksisteret siden den gamle Ægypten og blevet dyrket af konger, høvdinge, præster og politikere af forskellig observans med det formål at underbygge deres egen sag. På News4You2 er vi hverken præster eller høvdinge, men vi mener at det er noget forstokket og usammenhængende vrøvl at Bibelen skulle fordømme homoseksualitet og vielse af homoseksuelle.

Biblen er en visdomsfyldt bog, hvor de konkrete eksempler er skrevet i en tid den matchede. Læs de stor budskaber og følg ikke slavisk de konkrete anbefalinger. En morderne læge ville næppe heller løse en feber med en åreladning eller trepanering skønt det er anbefalet i flere mellemøstlige skrifter fra det gamle testamentes tid.  Blandt de kriterier, en religion må bedømmes på, er evnen til at matche nutidens normer. Det har vi set i forbindelse med muligheden for, at kvinder kan blive præster i den danske folkekirke. Skønt der ikke eksisterer bibelsk hjemmel for dette, har Danmark på fornuftig vis, besluttet sig for at gå imod traditionen, fordi vi udviklede os og samfundet fik en ny kontekst. Vi kom videre, gjorde op med et paterikaelsk samfund via bl.a kvindefrigørelsen og er nu på vej i den anden retning vil nogle mene, bl.a. fordi der i dag er et større antal kvindelige jurister end mandelige. Et faktum der måske risikoudsætter balancen i vores retssikkerhed, hvis dem der i sin tid kæmpede for "lige-behandling", havde ret i at vi skulle have flere kvinder præster, læger eller jurister for at skabe en balance i samfundet. Pointen er at hvis der om ikke længe sidder flere kvindelige dommere i byretten end mandlige skal mændene så til at kæmpe for "lige-behandling" og er deres retssikkerhed som mænd truet, alene pga. et køn?

Over tid bevæger mennesket sig heldigvis væk fra biblens konkrete anbefalinger

I Danmark har vi altså formået at hæve sig over bogstavelige læsninger af gruppers autoritative skrifter og skabe en udvikling der er helt unik, ved at give kvinder en frihed som ellers ikke tillades hvis man læse fx. biblen meget konkret. For eksempel  at kvindelige kirkegængere i nutidens folkekirken, skulle bærer tørklæde under gudstjenesten, skønt det er et klart bibelsk påbud (jævnfør 1. Kor. 11). På verdens plan har vi nogle tilsvarende trends, hvor vi  også er nået et punkt, hvor befolkningen de fleste steder har gjort op med slaveri, skønt de nytestamentlige skrifter ikke alene forudsætter institutionen, men også kræver lydighed og troskab af slaver mod deres herrer (jf. Ef. 6, Kol. 3 og Tit. 2). Der findes ingen kritik af slaveri i Bibelen, men det er vel de færreste af danske præster, som i dag vil have slaveriet genindført.

Debatten om homo-vielser er fyldt med kontekstløse citater

Debatten om religiøse gruppers bogstavelige læsning af hellige skrifter (herunder biblen) og samklang med det omgivende samfunds nuværende normer om vielse af homoseksuelle, sætter det foregående i perspektiv. News4you2 har interesseret fulgt debatten.
For det første svigter mange i uhørt grad en dansk tradition om at tilpasse reglen til nutiden og ikke samtiden til en regel smedet i en fjern fortid (kvindefrigørelse) For det andet overlader man brug af Skriften til konservative kræfter, som skulle komme lidt ud i nutiden istedet for at trække til lejligheden passende, men også kontekstløse citater frem.

Langt mellem det moderne parforhold og bibel-tidens magtforhold

Det er rigtigt, at sodomi forstået som kønslig omgang mellem to parter af samme køn utvetydigt fordømmes i Bibelen (eksempelvis Rom. 1, 27), men er det ikke homoseksualitet? Nej. De bibelske skrifter er blevet til i en verden radikalt forskellig fra vores og bør derfor kun bruges i dag, hvis man også befinder sig i den fortid de blev smedet i - Og næppe nogle af de typer der fordømmer at homoseksuelle bliver viet, vil samtidig kæmpe for at genindføre slaveriet. Det moderne parforhold, som udspringer af gensidig kærlighed mellem to personer, er fremmed for og fjernt fra Bibelen. Det gælder både det hetero- og homoseksuelle forhold. I den verden, de bibelske skrifter blev til i, var ethvert forhold organiseret ud fra magt. Manden var kvinden overlegen, ligesom slaven var herren underdanig. Kun blandt venner, det vil sige jævnbyrdige mænd, herskede en form for ligeværdighed. Kønslig omgang var i antikken også organiseret ud fra et magtprincip. Hvem havde i bogstaveligste forstand ret til at penetrere (altså gennembore) hvem? I den sammenhæng betød køn ikke meget. Det afgørende var magtforholdet.
Biblen er altså fjernt fra en moderne seksualitetsforståelse. I den græsk- romerske verden havde frie mænd ret til at penetrere undersåtter, hvad enten det var kvinder, slaver eller mænd. Selv måtte de ikke penetreres, for det var udtryk for manglende selvkontrol, blødsødenhed og kvindagtighed.

Biblen er i dag en guide og ikke et mikrostyringsværktøj

Så at hævde, at Bibelen fordømmer homoseksualitet, er noget forstokket sludder, ligesom det er vrøvl at tilskrive Det Nye Testamente en positiv forståelse af ægteskab og heteroseksualitet. Det sidste er moderne kategorier, som har en lang historisk udvikling bag sig længe efter at det nye testamente blev skrevet. Biblen bør som skift bruges med varsomhed op mod nutidens virklighed og normer, hvor vi trækker de visionære hovedbudskaber ud, frem for at bruge den som et operationelt værktøj der på mikroplan styre vores færd.