Gribskov Kommune gør det igen!

Gribskov kommune har udbudt  velfærdsydelser siden 1996 og på alle måder udfordret grænserne for hvad der kan konkurrenceudsættes i Danmark. Kommunen har i følge politikere og administration hver gang kun fået bedre og billiger service til borgerne og nu har de gjort det igen. De har arbejdet hårdt på det i næsten et år, politikerne, embedsfolkene, fagpersonalet og konsulenterne og den 4 marts bliver det så officielt hvem der vinder Danmarks hidtidige største udbud på social- og sundhedsområdet.

 

Det er Danmarks største fordi man udbyder hele 9 delområder på social og sundhedsområdet, herunder 5 plejecentre, 2 sociale tilbud, genoptræning og hjemmepleje. Et udbud på en samlet kontraktsum på mindst 2.6 mia. kr over en seksårig periode. På spørgsmålet om hvem der vinder og om det også bliver billigere denne gang vil udvalgsformand Birgit Roswall (V) ikke svare (Frederiksborg Amts Avis d. 28.02.)

Ældre kan nu få bad på alle hverdage

"Formålet har været at vi kan tilbyde borgerne den bedste service uden at det bliver dyrere" udtaler Birgit Roswall til Frederiksborg Amts Avis. Og man må sige at servicen ser ud til at blive bedre. Ældre kan nu fremover få bad på alle hverdage. På den måde kommer Gribskov Borgerne snart til at opnå noget som enhedslisten mislykkedes med at få ind i Finansloven for 2014. News4You2 erfare at det med bad flere gange om ugen i øvrigt var politisk besluttet i Gribskov Kommune, længe før enhedslisten kom på banen. - "Udbuddet handler om trivsel og livskvalitet, hvor vi sætter fokus på forebyggelse og aktivering, så borgerne kan være selvhjulpende længst muligt" udtaler Birgit Roswall. Og hun har ganske ret for næppe mange borgere ønsker en hjælp bare for hjælpens skyld. Langt de fleste der har behov for hjælp drømmer om at klare sig selv, erfare News4You.

Innovationspartnerskab som nøgle til løsning af fremtidens udfordringer

Det drejer sig ikke kun om bedre og billigere service, men også om at kunne imødekomme fremtidens udfordringer innovativt. Gribskov kommune har derfor indbygget et krav til de kommende leverandører af velfærd at skulle indgå i et innovationspartnerskab. "at drifte et velfærdsområde er en ting, men samfundet udvikler sig jo hele tiden, så derfor er det nødvendigt for alle kommuner at arbejde med en fortsat innovation og udvikling af vores velfærd. Det nytter ikke at man bare sidder stille og venter på at de andre opfinder noget. Kommunerne og deres leverandører af velfærd skal selv være proaktive på innovationsområdet og det har Gribskov Kommune sikret i dette udbud ved at stille krav om at leverandørene skal indgå i et innovationspartnerskab med kommunen" udtaler Steen Houmark Chefkonsulent fra De4Vinde ApS, der har været projektleder på udbuddet.

Konkurrenceudsættelse handler ikke om at gi til "de onde private"

Der har efter at produktivitetskommissionens  anbefalinger  blev offentliggjort været en del debat om "de onde private" som skulle komme og overtage driften af velfærdsydelser og værktøjet skulle være konkurrenceudsættelse forstået som udbud. News4You2 erfare at det aldrig har været et sigte med konkurrenceudsættelsen af Gribskov kommune velfærdsydelser at de absolut skulle "foræres væk" til de private. Kommunen har anvendt udbudsformen som konkurrenceudsættelsesmodel m.h.p. at få den bedste kvalitet til den bedste pris.

Derfor byder Gribskov selv                                             Uideologisk m.h.t. om leverandøren er privat eller kommunal

Konkurrenceudsættelse i Gribskov Kommune handler om, at kommunen via udbudsformen har ønsket at finde den/de leverandøre der giver det bedste tilbud m.h.t pris og kvalitet. Politisk har man besluttet at vægte tilbudenes Kvalitet med 50 % og deres pris med 50 %. For at øge konkurrence har man desuden, hvad der fremgår af kommunens hjemmeside, helt bevidst valgt at den kommunale leverandør også byder på så vel egne opgaver, som på opgaver der i dag drives af private. Fx kommunens center for midlertidige ophold. Det er ikke gjort halvt erfare News4you2, idet kommunen har haft et af Danmarks store revisions og konsulenthuse til at bistå med kommunens eget tilbud på forskellige dele af de udbudte velfærdsydelser.

Fordelingen mellem hvad der i dag drives af private eller af den kommunale leverandør i Gribskov Kommune fremgår af nedenstående tabel (Kilde: Gribskov Kommune) 

Af tabellen fremgår det at ca. 1/3 velfærdsydelserne i Gribskov Kommune, i dag bliver leveret af en kommunal leverandør, medens 2/3 leveres af private. Det bliver derfor spændende at se hvordan fordelingen bliver når Gribskov Kommune på tirsdag den 4 marts offentliggør resultatet af deres udbud 

 

12 private virksomheder har kunnet byde

Der har været 12 private virksomheder som var prækvalificerede til at byde, men hvor mange der har budt vil kommunen ikke oplyse, ligesom vi først på tirsdag ved hvor mange forskellige leverandører skal være.

Hvordan påvirker udbuddet borgerne?

Borgere kan opleve at skulle skifte leverandør, men de berørte borgere vil få besked hurtigst muligt efter, at resultatet kendes den 4. marts 

Hvordan påvirker udbuddet medarbejderne?

Vinder en ny leverandør opgaven, vil medarbejderne blive virksomhedsoverdrage til den nye leverandør – uanset om den nuværende leverandør er privat eller kommunal.  Processen om virksomhedsoverdragelse starter fra 4. marts, hvor vinderne offentliggøres og frem til start (1. maj for hjemmeplejen og 1. juni for øvrige områder). Medarbejderne overdrages med samtlige rettigheder og forpligtigelser som er gældende på overdragelsestidspunktet.